Het laatste nieuws

Brr, wat is het koud!

Deze periode gaan we bezig met het thema over de winter. We hebben het thema genoemd: Brr, wat is het koud!

Sint Maarten

Peuters oefen in het kindcentrum! Afsluiting vrijdag 10 nov samen met de kleuters op bezoek bij Zonnekamp. We laten onze mooie lampionnen zien en zingen samen heel veel liedjes.

Nieuw!! Peuteropvang

We bieden vanaf 8 januari peuteropvang aan, voorheen peuterspeelzaal genaamd. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan.

BSO krijgt muziekles

Vanmiddag kennis gemaakt met verschillende vormen van muziek! Tellen, klappen, blokfluit, drummen maar ook zang kwam aanbod. Na een leuke les mocht de andere groep het ook proberen. Dank je wel Lies van der Grient voor je gastles.

herfstvakantie

In de herfstvakantie is de opvang gewoon geopend. Geniet van jullie vakantie en tot maandag 30 oktober!

Kindcentrum Bernhard biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!