Kinderopvang Steenwijk van 0 tot 12 jaar

Kinderopvang Steenwijk bij Kindcentrum Bernhard

Kinderopvang Steenwijk bij Kindcentrum Bernhard

Kinderopvang Steenwijk over Bernhard

Onder de overkoepelende organisatie Accrete, kennen we onder andere Kinderopvang Bernhard in Steenwijk. Binnen onze kinderopvang staan wij voor flexibele tijden en persoonlijke aandacht voor uw kind. Op spelende wijze kennis maken met andere kinderen en de wereld om ons heen. Dit doen wij door regelmatige uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij. Ook laten wij de kinderen kennis maken met diverse sport- en spelactiviteiten. En dit alles onder toezicht van onze professionele pedagogisch medewerkers. Bij ons is iedereen welkom en wij vinden het belangrijk dat wij respect naar elkaar tonen. Wij werken vanuit onze Christelijke identiteit en hanteren deze normen en waarden.

Onze normen en waarden

Kinderopvang omvat de opvang van uw meest kostbare bezit. Wij zijn er ons van bewust dat elk kind anders is en dat het tijd en geduld vergt om uw kind goed te leren kennen. Binnen kindcentrum Bernhard en ook de kinderopvang werken we met de Kanjertraining. Hierbij zijn de volgende regels essentieel voor een veilige omgeving. We helpen en respecteren elkaar, we spelen niet de baas, we lachen elkaar niet uit en iedereen mag er zijn. We hebben een moderne en verzorgde kinderopvang. Vraag gerust een rondleiding bij ons aan en ervaar zelf de atmosfeer bij kindcentrum Bernhard te Steenwijk. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind(eren) veilig bij ons achter kunt laten.

Voordelen van kinderopvang Bernhard

De drukste tijd in het leven van werkende ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. Kindcentrum Bernhard in Steenwijk helpt ouders om rust binnen het gezin te creëren door het bieden van goede en flexibele kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Bij ons bestaat de mogelijkheid om kinderen vanuit de opvang, door te laten stromen naar ons basisonderwijs. Het voordeel van kinderopvang bij Bernard is dat binnen ons kindcentrum in Steenwijk de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één kinderdagverblijf terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouders in en rond Steenwijk. Kortom Kindcentrum Bernhard biedt ruimte aan elk kind. Ook kinderen die (in de toekomst) geen gebruik maken van Accrete-basisonderwijs in Steenwijk(erland).

Voordelige kinderopvang!

Bij ons betaal je voor goede kinderopvang beduidend minder!

  • Voor kinderopvang geldt dat er maar minstens 1 dagdeel (5 uur) hoeft worden afgenomen welke bestaat uit 5 uur
  • Bij de BSO kan je zelfs per uur betalen
  • Er is keuze uit verschillende soorten contracten; uniek bij ons is dat je ook alleen tijdens schoolweken kunt afnemen
  • Geen winstoogmerk, dus voordelige tarieven
  • Overheid betaalt mee aan de kosten

Benieuwd naar onze tarieven?

Voor- en vroegschoolse educatie

We werken met het programma Uk en Puk. Dit is een methode voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van dit programma is om kinderen van 1 tot 4 jaar een brede start in het onderwijs te bieden om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. In de activiteiten zijn vier ontwikkelingsgebieden uitgewerkt; spraak- en taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door (samen) te spelen.

Voor- en vroegschoolse opvang

We bieden zowel voor-, als tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen door professionele pedagogische medewerkers, zij begeleiden de kinderen naar de klassen zodat ze veilig aankomen.Meer informatie over Kinderopvang

Meer informatie

Wij geven u graag extra informatie over de kinderdagverblijf mogelijkheden bij Accrete. Neem gerust contact met ons op. Voor meer informatie over onder andere wijzigingen in de wetgeving, kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Dit biedt onze kinderopvang

Bernhard actueel

Het laatste nieuws

Brr, wat is het koud!

Deze periode gaan we bezig met het thema over de winter. We hebben het thema gen...

Kerstvakantie

Kinderopvang is gewoon open!

Sint Maarten

Peuters oefen in het kindcentrum! Afsluiting vrijdag 10 nov samen met de kleute...

Kalender

MR & OC vergadering

Week van de Lentekriebels

Voorstelling groep 5 Blauw Gras in Oldemarkt

Nieuwsflits nr. 14

Fotoalbums kinderopvang

  1. Foto's sinterklaasfeest groep 5 t/m 8 2017
  2. Foto's sinterklaasfeest groep 3/4 2017
  3. Sinterklaasfeest groep 1/2 2017
  4. Foto's sinterklaasfeest KDV 2017
Kindcentrum Bernhard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!