Identiteit

Waar wij in geloven

Wij geloven dat ieder kind uniek en van waarde is en dat ieder kind tot ontwikkeling mag komen.

Waar wij voor gaan

Wij gaan voor onderwijs waarin kinderen ontdekken wie ze zijn. Zij leren kritisch te zijn op het eigen handelen en doen succeservaringen op. Hierdoor ontwikkelen ze zich als zelfbewuste en zelfverantwoordelijke kinderen die goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Hoe we dat doen

In ons handelen gaan we uit van de woorden ‘relatie’, ‘ontwikkeling’ en ‘verantwoordelijkheid’. Deze kernwoorden vormen een ‘rode draad’ in ons werk.

Wij geven vorm aan onze opdracht door een veilige, uitdagende en ontdekkende leeromgeving te creëren en de totale ontwikkeling van het kind te volgen. Wij zien onszelf als een coach en stellen kinderen de goede vraag. Zo worden zij steeds meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Wij investeren in relaties; tussen kind, leerkracht en ouders. Dit doen wij vanuit christelijke normen en waarden.

Waar je het team van Kindcentrum Bernhard aan herkent

Organigram Accrete

Waar je medewerkers van Accrete aan herkent

• Liefdevol
Wij zijn zorgzaam voor de kinderen, elkaar en de omgeving. We zijn betrokken bij de kinderen en helpen hen ontwikkelen.

• Doelgericht
Wij zijn toegewijd en doelgericht. We weten wat we willen en passen ons onderwijs hierop aan.

• Lef
Wij zijn ambitieus en zijn in ons onderwijs vernieuwend. We geven niet snel op; we zijn doorzetters.

Kindcentrum Bernhard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!