Daarom Bernhard

Unit 0-3 jaar

Al voor de geboorte start de ontdekkingsreis van ieder kind. Wanneer de kinderen voor hun tweede jaar bij ons in de opvang komen starten ze in de stamgroep Jade (0-2 jaar). Afhankelijk van de ontwikkeling zal het rond zijn of haar tweede levensjaar doorgroeien naar de stamgroep Aventurijn (2-3 jaar).

Unit 3-8 jaar

De ontdekkingreis gaat verder in de unit 3-8 jaar. De ontdekwereld is omringd door een groeieiland, een leeseiland, een talenteiland, een kunsteiland, een taal- en rekeneiland en een kookeiland. Ook is er een eilandraad. We werken momenteel met vier stamgroepen in de unit 3-8 jaar. De eerste stamgroep zijn driejarige kinderen. Zij starten in het groeieiland. Deze stamgroep (Violet) leert en speelt (op bepaalde tijden in het dagschema) samen met de andere stamgroepen (Aquamarijn, Indigo en Magenta) in de ontdekwereld. De kinderen zitten niet meer officieel in een jaargroep. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind; aansluitend onderwijs. We gaan uit van erkende ongelijkheid in ons onderwijs. Dat betekent dat niet alle kinderen op hetzelfde moment hetzelfde leren, dat niet ieder kind hetzelfde onderwijsaanbod krijgt en dezelfde ontwikkeling doorloopt. Het betekent ook dat we kinderen niet met elkaar vergelijken. Ieder kind mag zijn wie hij is en krijgt de gelegenheid om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier optimaal te ontplooien.

Unit 8-13 jaar

Gedurende schooljaar 2019-2020 vindt het onderzoek naar verbouw en inrichting van de unit 8-13 jaar plaats. We onderzoeken wat de nieuwsgierigheid van de oudere leerlingen wekt en zullen de ontdekwereld zo inrichten dat hun motivatie voor ontdekkend leren en bewegend leren optimaal geprikkeld wordt. De planning is om in september 2020 te starten met de verbouw van alle ruimtes. We hopen in mei 2021 de nieuwe ontdekwereld en overige ruimtes te kunnen inrichten. Streven is om uiterlijk juni 2021 het geheel af te ronden zodat we in het nieuwe schooljaar (2021-2022) de doorgaande lijn optimaal hebben kunnen verwezenlijken.

Kindcentrum Bernhard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!