Daarom Bernhard

Relatie

Binnen Kindcentrum Bernhard gaan we uit van een ‘open communicatie’. Hierbij staan we met respect open voor de leerling, de ouder en de medewerkers.

Als christelijk kindcentrum zien we elkaar als unieke personen vanuit de liefde van God. Uiteraard zijn ook mensen zonder christelijke achtergrond welkom binnen ons Kindcentrum.

Het is belangrijk dat de kinderen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. We doen dit met behulp van de Kanjertraining. Kindcentrum Bernhard is een Kanjerschool!

Ons Kindcentrum is geopend van 6.30 uur tot 19.30 uur. Binnen deze tijden kunt u onbezorgd naar uw werk.

Ontwikkeling

Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom! In de komende jaren krijgen de 21’’ skills een plek binnen ons onderwijs. Als team zijn we bezig met de vraag wat kinderen nu moeten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21e eeuw. In onderstaand model kunt u lezen dat er naast taal & rekenen ook aandacht is voor andere vaardigheden.

Onderwijs in de 21e eeuw

We gaan uit van de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Dit betekent dat we kinderen voortdurend uitdagen om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Hierdoor doen onze leerlingen succeservaringen op en zijn leerlingen trots op hun werk.

De kinderen binnen ons Kindcentrum ‘groeien en bloeien’ in hun brede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid

Onze kinderen en medewerkers werken binnen een rustige, gestructureerde en verzorgde leeromgeving. Alle kinderen werken op hun eigen tablet. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Onze medewerkers voeren kindgesprekken. We leren van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback.

Kortom…
Kinderen krijgen binnen Kindcentrum Bernhard de ruimte om op hun eigen manier te spelen en te leren om goed voorbereid te zijn op de 21e eeuw!

U bent van harte welkom en kunt geheel vrijblijvend een afspraak te maken.

Kindcentrum Bernhard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!