Het laatste nieuws

Koningsspelen 2017

Start Koningsspelen. Samen ontbijten om zo de dag goed te beginnen en voldoende energie te hebben om lekker te bewegen.

Paasviering 2017

Paasviering vieren met het gehele kindcentrum in de grote kerk.

Meedenkende ouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad (MR) voor Kindcentrum Bernhard.

Kindcentrum Bernhard biedt passend onderwijs
op de basisschool!