Meer- en hoogbegaafd

Hoogbegaafd. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind!

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak! Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die op verstandelijk cognitief gebied méér kunnen, blijven uitdagen.

Hoogbegaafd

Een meer- en hoogbegaafd kind heeft bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het omgaan met de omgeving. Vaak gaat het goed met deze leerlingen binnen het regulier onderwijssysteem. De kinderen blinken uit en scoren geweldig. Deze kinderen kunnen echter ook moeite hebben met leren, de motivatie kwijt zijn of onder hun niveau presteren.

Kwadraatonderwijs

Om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen beter en eerder te signaleren en verbeteren, hebben verschillende christelijke schoolbesturen in deze regio de stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ opgericht. Op veel kindcentra van Accrete maken kinderen gebruik maken van de plusgroep. De leerlingen blijven in hun eigen groep of unit en gaan daarnaast op de eigen school één of twee dagdelen in de week aan de slag in een ‘Plusgroep’ voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Tijdens deze dagdelen is er aandacht voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, leren plannen en eigen inbreng van de kinderen. De reguliere lesstof wordt dan aangepast door middel van ‘compacten en verrijken’.

Kwadraatafdeling in Steenwijk voor hoogbegaafdheid

Voor kinderen die door hun hoogbegaafdheid op wat voor manier dan ook vastlopen op het regulier onderwijs bieden we kwadraatonderwijs op een vaste locatie in Steenwijk. Naast Kindcentrum Claus is een dislocatie ingericht waar hoogbegaafde kinderen zichzelf verder kunnen ontplooien. Dit is bewust naast het kindcentrum gesitueerd waardoor de kinderen nog samen kunnen spelen en leren. Het is mogelijk dat hoogbegaafde kinderen hier de hele week les krijgen. De kwadraatafdeling heeft een regionale functie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen dhr. P.J. Jansen, directeur onderwijszaken. Per telefoon is hij bereikbaar via 06-20261645 of via e-mail op oz@accrete.nl.

Flexonderwijs


Op veel Kindcentra van Accrete maken meerbegaafde kinderen gebruik van flexonderwijs. De leerlingen blijven in hun eigen groep of unit maar krijgen daarnaast op de eigen school extra uitdaging aangeboden in lesstof, maar ook in executieve functies als plannen & organiseren, leren leren, emotieregulatie, inhibitie, flexibiliteit. Een leerkracht met de opleiding van hoogbegaafdheidsspecialist begeleidt deze kinderen en hun vaste leerkrachten.

De leerlingen blijven in hun eigen groep en gaan daarnaast op de eigen school één of twee dagdelen in de week aan de slag in een ‘Plusgroep’ voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Tijdens deze dagdelen is er aandacht voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, leren plannen en eigen inbreng van de kinderen. De reguliere lesstof wordt dan aangepast door middel van ‘compacten en verrijken’.

Kindcentrum Bernhard biedt passend onderwijs
op de basisschool!